Medicin Utomlands

  UNIVERSITETEN

     - UMF CLUJ
     - UMF TARGU MURES

Ansök redan idag till höstterminen 2016 eller 2017!

  SNABBLÄNKAR
 • Intresseanmälan »
 • Kontakta oss »

 • MEDICIN / UTBILDNING / RUMÄNIEN  Kontaken och kommunikationen mellan MEDINRO och studenterna.

  Kontaken och kommunikationen sköts först och främst via e-mail. Rada upp dina frågor punktvis och vi kommer att besvara dessa så snabbt vi kan. Nyinkommna mail besvaras inom 12 til 24 timmar, men oftast mycket snabbare än så.

  Om du ringer till oss men får inget svar brukar det bero på att vi är upptagna med klinisk verksamhet och privat undervisning. Får du inget svar så är det bara att skriva ett mail till oss så besvarar vi det så snabbt vi kan. Du kan även skicka ett sms till oss (se till att ditt namn och e-mail adress finns med i ditt sms).

  NÄR MEDINRO HAR NÅNTING VIKTIGT ATT MEDDELA STUDENTEN KOMMER DENNA ATT BLI UPPRINGD AV MEDINRO'S SVENSKPRATANDE KONTAKTPERSON.

  Vilka är antagningskraven?

  För att kunna ansöka måste du ha gått ut ett gymnasieprogram samt erhållit ett fullständigt SLUTBETYG. Detta ger dig grundläggande behörig till högskolestudier i ditt hemland, i detta fall Sverige.

  Vad menas med grundläggande högskolebehörighet?

  För att kunna ansöka till en högskoleutbildning i Sverige krävs det oftast att man har ett Slutbetyg från gymnasiet. Detta kallas grundläggande behörighet. För att förenkla det hela kan man säga att du som har gått ut ett fullständigt eller utökat gymnasieprogram i Sverige är behörig till högskolestudier i Rumänien.

  Är det ett krav att ha gått ut ett NV-program i Sverige?

  Nej, men till din fördel. Informationen du får under första året blir lättare begriplig om du har redan läst kemi eller biologi.

  TOEFL, IELTS

  TOEFL och IELTS är internationella examen som testar kunskaperna i engelska hos en person som inte har engelska som modersmål. Om du inte har ett sådant certifikat kommer du att få göra ett engelska test vid det universitet som du blev antagen till.

  När har universiteten deadline för ansökan?

  Deadline brukar sättas till sista veckan i Juli månad, men det kan variera från universitet till universitet.

  När får man antagningsbeskedet?

  Detta varierar från universitet till universitet. Umf Cluj brukar komma med antagningsbeskedet i början av andra veckan i Augusti månad. Umf Targu Mures brukar dröja, ibland till september månad. Fördröjningen brukar bero på den tid det tar för det rumänska utbildningsministeriet att utfärda CERTIFIKATET.

  BOSTAD, HYRA m.m

  Om du har valt STANDARD PAKETET . Vid din ankomst kommer vi att erbjuda dig en lägenhet i den utsträckning tillgången till lägenheter tillåter.

  Om (mot all förmodan) vi inte kan erbjuda dig en lägenhet, kommer vi att meddela dig detta i god tid samt att du kommer endast att betala för bas-paketet (3900 kr). Du kommer dessutom att få all nödvändig information för att på egen hand anskaffa en bostad (något som fler och fler studenter verkar vilja göra). Läs mer nedanför!

  Om du har valt BAS PAKETET. Vi har märkt att studenterna vill ha mycket mer kontroll över anskaffningen av bostad och vi tycker att det är helt rätt. Förmedlare brukar kunna erbjuda studenter EN lägenhet och om studenten inte gillar den då finns det oftast inga fler att välja på. Vi tycker inte att en nyanländ student skall hyra en lägenhet som han inte trivs i.

  Därför har vi valt att förse studenten med samma kontakter till olika bostadsagenturer som vi har använt oss av under alla år eller till olika online annonstidningar.

  Generellt sett finns det 3 sätt att skaffa bostad på. Kontakter, online annonser eller bostadsagenturer. I Rumänien finns inga privata bostadsfirmor eller förmedlingar som har tillgång till ett högre antal lägenheter. De flesta hyr ut privatägda lägenheter i andra hand. De flesta (inkluderar den rumänska befolkningen) beslutar sig oftast för att få hjälp av en bostadsagentur. Bostadsagenturerna är det närmaste man kan komma en bostadsförmedling. Deras avgift är 50% av en månadshyra.

  Vi kommer att kontakta bostadsagenturerna innan du kontaktar de. Vi framför dina önskemål samt ditt namn, tel nr och e-mail adress.

  Alla kontaktpersoner från agenturerna pratar engelska, är väldigt profesionella och kommer att kunna hjälpa dig då de sysslar med anskaffning av bostad sen väldig många år tillbaka. Dessa agenturer kan oftast erbjuda flera lägenheter att välja mellan och hjälper till med kontrakten mellan hyresvärd och hyresgäst.

  Detta resulterar i ett läge där studenten kan söka lägenhet under en längre period, kommer att ha fler lägenheter att välja mellan, väljer själv kontraktvillkoren och kan bättre förhandla om hyran.

  En annan fördel är att det blir billigare för studenten att söka lägenhet på egen hand. Mer info om hur kontraken kan se ut samt bostadsagenturernas avgifter får du efter det att du har fått ett antagningsbesked.

  Lägg märke till att MEDINRO tjänar ingenting då du hyr en lägenhet på egen hand.

  Vilka är fördelarna med att låta MEDINRO administrera min ansökan?

  Vi tycker att alla studenter skall ställa sig själva följande frågor: Vad händer om jag inte blir antagen då jag har ansökt på egen hand? Var gör jag då?

  I detta fall är det till din stora fördel om du redan har kontakt med oss. Vi kan erbjuda dig personlig rådgivning för att du skall snabbt förstå dina alternativ. Vi kan snabbt ta din ansökan vidare till ett annat universitet om så skulle behövas. Ibland lyckas vi med att vid ett senare tillfälle (veckor) få studenten antagen vid det förstvalda universitetet. Lösningarna varierar, men det viktigaste är att komma fram till en lösning.

  De flesta av våra studenter blir antagna vid ett eller annat medicinskt universitet. Detta pga att vi har samarbetat med flera universitet under åren. Vi känner till alla de nyckelpersoner på universiteten som kan ge oss snabba besked om antalet platser som finns tillgängliga, diverse procedurer, avgifter o.s.v

  Varje år blir vi kontaktade av studenter som inte har blivit antagna. Dessa har oftast ansökt på egen hand eller via en annan förmedlare. Hjälp erbjuds enligt överenskommelse.

  Andra fördelar?

  Vi försäkrar oss om att din ansökan går rätt till samt att dina handlingar är iordning. Detta är en avgörande faktor som kan resultera i ett positivt ansökningsresultat. Många studenter har genom åren inte kommit in p.g.a deras handlingar var inte iordning.

  Du slipper missförstånd och på så sätt överkommer kommunikationssvårigheter med universitetet. Vi sköter kommunikationen åt dig. Missförstånd och kommunikationssvårigheter verkar ibland som ett hinder genom hela ansökningsprocessen och vid enskilda tillfällen har gjort det omöjligt för studenten att komma in på önskad medicinsk utbildning.

  Du slipper den osäkerhet som medföljer då man ansöker till en utbildning utomlands.

  Hur skiljer sig MEDINRO från andra agenturer?

  MEDINRO drivs av rumänska läkare. Flera andra agenturer drivs av studenter som inte har samma kontaktnät, erfarenhet och exponering mot studieförmedling i Rumänien som MEDINRO. Flera av dessa agenturer drivs av studenter som har själva sökt sig till studier i Rumänien genom MEDINRO.

  En väldigt viktig skillnad är att vi har en samarbetare som jobbar i Bukarest med det Rumänska Utbildningsministeriet. Han övervakar den process som leder till att ministeriet utfärdar det CERTIFIKAT som intygar din behörighet till högskolestudier i Rumänien. Utan detta certifikat kan du inte gå ut en utbildning i Rumänien.

  Hur stor konkurrens är det?

  Konkurrensen har ökat årligen. Den svenska studentens chans att bli antagen har minskat något med åren speciellt pga det ökande antalet tyska, franska och israeliska studenter samt deras konkurrenskraftiga betyg.

  Därför är det viktigt att ha någon på din sida (i detta fallet MEDINRO) som kan snabbt komma på en lösning som eventuellt leder till en antagningsplats vid ett eller ett annat universitet. Vi är kända just för detta, att vi oftast kommer fram till en lösning som gynnar studenten.  MedInRo.se

  E-post: medinro@gmail.com |